Alhamdulillah Juara 1 dan 3 Cipta puisi
Alhamdulillah Juara 1 dan 3 Cipta puisi

By Admin Smasa 02 Mei 2020, 13:41:07 WIB K PRESTASI
Alhamdulillah Juara 1 dan 3 Cipta puisi

Yordant Adha X IPA 3 juara 3 cipta puisi
Siti Aisyah X IPS 3 juara 3 monolog
Lutfiana Dwi X IPA 5 juara 3 baca puisi
Bima Sahari XI IPA 5 juara 1 cipta puisi